ഉത്തരകേരളത്തില്‍ പുലയസമുദായത്തില്‍പ്പെട്ട ആണ്‍കുട്ടികളുടെ ഒരു സംസ്‌കാരകര്‍മ്മം. അരങ്ങേറ്റം എന്ന പദത്തില്‍ നിന്നായിരിക്കാം ഇതുണ്ടായത്. കൗമാരം കഴിഞ്ഞ് യുവത്വത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന പ്രായത്തിലാണ് അരങ്ങാറ്റ്. ‘അരങ്ങാറ്റുകഴിഞ്ഞാല്‍ അരപ്പുലയന്‍’ എന്നാണ് പഴമൊഴി.