ജ : 11071930, ചൊവ്വല്‌ളൂര്‍ വാരിയം, തൃശൂര്‍
ജോ : പത്രപ്രവര്‍ത്തനം, കേരള കലാമണ്ഡലം വൈസ് ചെയര്‍മാന്‍, അസി. എഡിറ്റര്‍, മലയാള മനോരമ.
കൃ : ആറിത്തണുത്ത ദു:ഖം, അകന്നുപോകുന്ന തീരങ്ങള്‍, ഓണപ്പുടവ, ചൊവ്വല്‌ളൂര്‍ കഥകള്‍, ആനക്കഥകള്‍, പീലിക്കിരീടം തുടങ്ങിയവ