ജ: 1918 സദസ്യതിലകന്‍ ടി.കെ. ്വേലുപ്പിള്ളയുടെ മകന്‍. ജോ: അഭിഭാഷകന്‍, 1952, 57 വര്‍ഷങ്ങളില്‍ പാര്‍ലമെന്റംഗം, കുറച്ചുകാലം കേരള ശബ്ദം പത്രാധിപര്‍. കൃ: മായാത്ത ചിത്രങ്ങള്‍, സഖാവ്, ചിരുതയുടെ കഥ (കവിത).