ജ: 1878 ചാവക്കാട്. ജോ: ഡിസ്ട്രിക്ട് ബോര്‍ഡ് അംഗം, അദ്ധ്യാപനം. കൃ: ദൂരദര്‍ശിനിയില്‍ കൂടി (സ്മരകള്‍), ഗോദവര്‍മ്മ രാജ, വെള്ളിമുദ്ര, രേണുക, ആംഗേ്‌ളയ ചരിത്രം (2 ഭാഗങ്ങള്‍), നെടുങ്കോട്ടയിലെ നിധി, രാധാറാണിസംസ്‌കൃത നോവല്‍ തുടങ്ങിയവ.