ജ: 15.5.1947, എടത്വാ. ജോ: അദ്ധ്യാപനം. കൃ: മലയാള സാഹിത്യവും ക്രിസ്ത്യാനികളും, ഉദയം പേരൂര്‍ സൂന്നഹദോസിന്റെ കാനോനകള്‍, ഹെര്‍മന്‍ഗുണ്ടര്‍ട്ട്.