ജ; 1884, വടക്കാഞ്ചേരി, ജന്മനാ അന്ധന്‍. ഒടുവില്‍ കുഞ്ഞികൃഷ്ണമേനോന്റെ അനുജന്‍. കൃ: സ്‌കന്ദ പുരാണം, കല്പിപുരാണം, രാമായണമഞ്ജരി, ലകഷണാമൃതം (വിഷവൈദ്യം) തുടങ്ങിയവ. പു: കൊച്ചി മഹാരാജാവില്‍ നിന്ന് കവിതിലക ബിരുദം. മ: 1945.