കവി

ജനനം: 1920
മരണം: 1974

കൃതി

മണിവേദി (കവിതകള്‍)