മേഴ്‌സി സാമുവല്‍

ജനനം: തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കാട്ടക്കടയില്‍

മതാപിതാക്കള്‍: എസ്. രത്‌നമ്മയുടെയും ജി. ലാറന്‍സണും

അവാര്‍ഡുകള്‍: കുഞ്ഞുണ്ണി സ്മാരക കവിതാ അവാര്‍ഡ്

ചെറുകഥ: പ്രിയതമന്റെ ഡയറി

പ്ലാവൂര്‍ ഹൈസ്‌കൂള്‍, കാട്ടാക്കട ക്രിസ്ത്യന്‍ കോളേജ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ വിദ്യാഭ്യാസം. എം. എ., എം. എസ്. ബിരുദധാരി ലക്ചററാണ്. പാലക്കാട് എഴുത്തുകാരുടെ വേദിയായ സപര്യ സാഹിത്യ വേദിയുടെ സജീവ അംഗമാണ്. കവിതകളും കഥകളും എഴുതുന്നു.