വിവര്‍ത്തനസാഹിത്യത്തിനുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ച എഴുത്തുകാരിയാണ് ആശാലത. 'ആടിന്റെ വിരുന്ന്' എന്ന പേരില്‍ മരിയോ വര്‍ഗാസ് യോസയുടെ 'ദ ഫീസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഗോട്ട്' എന്ന പ്രശസ്ത നോവലിന്റെ വിവര്‍ത്തനത്തിനായിരുന്നു പുരസ്‌കാരം. മൂവാറ്റുപുഴയില്‍ ജനിച്ചു. നിര്‍മ്മല ഹൈസ്‌കൂള്‍, മഹാരാജാസ് കോളേജ്, ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ പഠിച്ചു. കാലിക്കറ്റ് സര്‍വകലാശാലയില്‍ മലയാള വിഭാഗത്തില്‍ ഗവേഷണം ചെയ്യുന്നു.

കൃതികള്‍
    കടല്‍പ്പച്ച (കവിതാ സമാഹാരം)
    ആഗോളവത്കരണവും അസംതൃപ്തികളും  ജോസഫ്.ഇ.സ്റ്റിഗ്ലിസ് (വിവര്‍ത്തനം രാജഗോപാലിനോടൊപ്പം)
    യുദ്ധഭാഷണങ്ങള്‍  അരുന്ധതി റോയ് (വിവര്‍ത്തനം)
    ആടിന്റെ വിരുന്ന്  (മരിയോ വര്‍ഗാസ് യോസയുടെ 'ദ ഫീസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഗോട്ട്')

പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍
    വിവര്‍ത്തനത്തിനുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം (2010)