ജനനം തിരുവനന്തപുരത്ത്. ആനുകാലികങ്ങളിലും പത്രങ്ങളിലും പാചകം, സൗന്ദര്യസംരക്ഷണം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പംക്തികള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. നിരവധി പാചകഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

കൃതികള്‍

അച്ചാറുകള്‍
നാടന്‍കറികള്‍
പായസം
സുവര്‍ണ്ണപൊടിക്കൈകള്‍
പാചകം : 250 ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും
100 ആരോഗ്യപാചകം
ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റ് വിഭവങ്ങള്‍
പലഹാരങ്ങള്‍