തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി. കെ. സദാനന്ദന്റെയും ജി. ജാനകിയുടെയും മകള്‍. സ്‌കൂള്‍ കോളേജ് മാഗസിനുകളില്‍ കഥകള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ആനുകാലികങ്ങളില്‍ കഥകളും ലേഖനങ്ങളും എഴുതാറുണ്ട്. സസ്യശാസ്ത്രത്തില്‍ ബിരുദവും മലയാള സാഹിത്യത്തില്‍ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും ബി.എഡും. നേടി. കോട്ടയം മരിയന്‍ സ്‌കൂളില്‍ അധ്യാപികയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് കോട്ടയം മഹാത്മാഗാന്ധി സര്‍വ്വകലാശാലയില്‍ ജോലി. 'അപൂര്‍ണ രാഗങ്ങള്‍' (1997), 'ഒരു മദ്ധ്യാഹ്നത്തിലെ വിസ്മയം' (1995), 'ഏഴാമത്തെ ചുംബനം' (1999) 'സുസ്മിതയുടെ സ്വപ്നങ്ങള്‍, 'മനസ്സിന്റെ താളുകള്‍' (2006) 'ഷാന്‍ഗ്രില' (2006) തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കൃതികള്‍.

കൃതികള്‍
അപൂര്‍ണരാഗങ്ങള്‍
ഒരു മദ്ധ്യാഹ്നത്തിലെ വിസ്മയം 1995
ഷാന്‍ഗ്രില പൂര്‍ണ്ണ പബ്ലിക്കേഷന്‍സ്, 2006.
മനസ്സിന്റെ താളുകള്‍ 2006.
ഏഴാമത്തെ ചുംബനം.1999.
സുസ്മിതയുടെ സ്വപ്‌നങ്ങള്‍