ജ : 21111882, ഹരിപ്പാട്.
ജോ : അദ്ധ്യാപനം, വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറാഫീസില്‍  ക്‌ളാര്‍ക്ക്. അസി. ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍.
കൃ : സുമിത്ര, ഭാര്‍ഗ്ഗവി, ഭാഗീരഥി, ഇന്ദിര, വീരവിനോദം, ഭവാനി, എം.ആര്‍. കൃഷ്ണവാരിയരുടെ പദ്യകൃതികള്‍ തുടങ്ങിയവ.
മ : 05091955.