ജ: 23.4.1940, മാവേലിക്കര. ജോ: ഐ.എ.എസ്. കളക്ടര്‍, കേരള ചീഫ് സെക്രട്ടറി, കൃ: മിസ്റ്റര്‍ നമ്പ്യാരുടെ വീട്, ലങ്കയില്‍ ഒരു മാരുതി, സംപൂജ്യനായ അദ്ധ്യകഷന്‍, ഉഗാണ്ടാ മലയാളം, പുഞ്ചിരി പൊട്ടിച്ചിരി, ഇരുകാലി മൂട്ടകള്‍, പൂവാലന്മാര്‍ ഇല്‌ളാതാകുന്നത്, ചിരി ദീര്‍ഘായുസ്‌സിന് തുടങ്ങിയവ. പു: കേരളത്തിലെ അക്കാഡമി അവാര്‍ഡ്.