ജ: 12.7.1937, ഉളിയാക്കോവില്‍, കൊല്‌ളം. ജോ: പത്രപ്രവര്‍ത്തനം, മലയാള നാട് എഡിറ്റര്‍, കൃ: ക്രിസ്റ്റീന, മദാലസയുടെ രാത്രികള്‍, ലേഡി ചാറ്റന്‍ലിയുടെ പുത്രി, അത്ഭുത കൗതുക വിജ്ഞാനം 5000 ചോദ്യങ്ങളില്‍, തിരക്കഥ മുതല്‍ വെള്ളിത്തിര വരെ.