ജ: 29.11.1935 രാമപുരം. ജോ: ടാറ്റാ കമ്പനിയില്‍ സെയില്‍സ്മാന്‍. കൃ: അവിവാഹിതന്റെ പ്രേതം, അജ്ഞാത സഞ്ചാരി തടുങ്ങി എഴുപതില്‍പ്പരം കുറ്റാന്വേഷണ നോവലുകള്‍.