ജ: 13.12.1930. ജോ: അദ്ധ്യാപനം, പത്രാധിപത്യം. കൃ: ലോകമേ തറവാട്, അമ്മയും കുഞ്ഞും, ഒരമ്മയുടെ ഓര്‍മ്മകള്‍, വീട്ടമ്മമാര്‍ക്കൊരു ഗൈഡ്, പാചകരത്‌നം , നാടന്‍ പാചകം. മ: 22.8.1990.