ജ: 7.2.1938. ജോ: പത്രപ്രവര്‍ത്തനം, സി.പി.എം. പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം. രാജ്യസഭാംഗം. കൃ: വോര്‍ഗയുടെ നാട്ടില്‍.