ജ: 24.2.1950, ഉള്ളൂര്‍, തിരുവനന്തപുരം. ജോ: ഫിലിം ജേര്‍ണലിസ്റ്റ്, ദൂരദര്‍ശനില്‍ സ്‌ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റര്‍. കൃ: ചുഴി.