1937 ഫെബ്രുവരി 14ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് ജനനം. യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളേജില്‍നിന്നും ബിരുദം. റഷ്യന്‍ഭാഷയില്‍ ബിരുദാനന്തരബിരുദം. അദ്ധ്യാപനം ഉള്‍പ്പെടെ വിവിധ മേഖലകളില്‍ ജോലിനോക്കി. കേരളനിയമസഭയില്‍നിന്നും ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയായി വിരമിച്ചു. സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ഉദയാസ്തമയങ്ങള്‍, സിന്ധു ഗംഗയോട് വിടപറയുമ്പോള്‍ എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കര്‍ത്താവ്. ഭാര്യ: തുളസിബായി ടി.എന്‍. മക്കള്‍:  മനോജ് ശങ്കര്‍, രവിശങ്കര്‍, വിനോദ് ശങ്കര്‍.