ജ: 2.8.1960 മുളന്തുരുത്തി. ബാലചന്ദ്രന്‍ ചുള്ളിക്കാടിന്റെ ഭാര്യ. ജോ: ടെലികോം വകുപ്പില്‍. കേരള സാഹിത്യ അക്കാഡമി ജനറല്‍ കൗണ്‍സില്‍ അംഗം. കൃ: മൃഗശികഷകന്‍, തച്ചന്റെ മകള്‍. പു: കേരള സാഹിത്യ അക്കാഡമി അവാര്‍ഡ്.