തൂ.നാ: ഇരാവന്‍. ജ: 1889 ചെറുവത്തൂര്‍, ജോ: അദ്ധ്യാപനം, സംഗീത വിദ്വാന്‍, നാടക രചിയിതാവ്, നടന്‍. കൃ: കൈശോരകേശവം, അച്ഛന്റെ ശ്രാദ്ധം, ജഗമോഹിനിയുടെ ദുര്‍മോഹം, പാറവക്കില്‍.