ഒരമ്മ കുളിച്ചു വപ്പോള്‍ മേലാകെ ചൊറി-      പപ്പടം.

ഒരമ്മയുടെ മക്കളെല്ലാം ചൊറിപ്പിടിച്ച്-      കയ്പക്ക.

ഒരമ്മ പെറ്റ മക്കളെല്ലാം നീന്തി നീന്തി-       മത്സ്യം.

ഒരമ്മ പെറ്റ മക്കളെല്ലാം ചാടിച്ചാടി-    തവള.

ഒരമ്മയുടെ മക്കളെല്ലാം ചെമ്പന്‍പട്ടാളം     -പുളിയുറുമ്പ്.

ഒരാളെ ഏറ്റാന്‍ നാലാള്      -കട്ടില്‍.

ഒരാളെ ഏറ്റാന്‍ മൂന്നാള്-      അടുപ്പ്.

ഒരാള്‍ക്ക് കാലിലും തലയിലും തൊപ്പി   -ഉലക്ക.

ഒരു നേരം മുന്നില്‍ നില്‍ക്കും, ഒരു നേരം പിന്നില്‍ നില്‍ക്കും-   നിഴല്‍.

ഒരു മരത്തില്‍ രണ്ടുപഴം, ഒന്നിനു മധുരം, ഒന്നിനു കയ്പ്-      സുഖവും ദു:ഖവും.

ഒരേടിന്റെ ഒരു പുറം വെളുത്തതും മറുപുറം കറുത്തതും-     രാവും പകലും.

ഒരു തൊഴുത്തില്‍ 32 വെള്ളക്കാള-     പല്ല്.

ഒരു ഭരണിയില്‍ രണ്ടച്ചാര്‍-      കോഴിമുട്ട.

ഒരു ഭരണി നിറയെ ചാരം-    കുമ്പളങ്ങ.

ഒറ്റ കുത്തിന് കണ്ണു തുറക്കും പാവ, മറുകുത്തിന് കണ്ണടയ്ക്കും പാവ    -വൈദ്യുത ബള്‍ബ്.

ഒരു കുപ്പിയില്‍ രണ്ടു തരം എണ്ണ-   മുട്ട.

ഒരു കൂട്ടിനൊമ്പത് വാതില്‍-       മനുഷ്യശരീരം

ഒരു കുട്ടയില്‍ രണ്ടു വരി മുല്ലമാല-     പല്ല്.

ഒരു പെട്ടകം നിറച്ച് കറുത്ത തൊപ്പി വെച്ച വെള്ളക്കാര്‍-      തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി.

ഒരു നായ്ക്ക് നാവില്‍ന്മേല്‍ പല്ല്-     ചിരവ.

ഒരു കുന്തത്തിന്മേല്‍ ആയിരം കുന്തം-    തെങ്ങോല.

ഒരാള്‍ക്ക് രണ്ട് തലേക്കെട്ട്      -ഉലക്ക.

ഒരാള്‍ കണ്ണുതുറന്ന് ഉറങ്ങുന്നു-    മീന്‍.

ഒന്നു പെറ്റു പേറു നിര്‍ത്തി-   .വാഴ

ഒരു ചെറ്റപ്പുരയുള്ളതു കെട്ടാന്‍ കഴിയുന്നില്ല-    ആകാശം.

ഒരാനയെ വേണമെങ്കില്‍ തളയ്ക്കാം, പക്ഷേ, ജീരകം പൊതിയാനിലയില്ല-    പുളിമരം.

ഒരു മുത്തശ്ശി കൊല്ലത്തിലൊരിക്കലെ മുണ്ടു മാറൂ-    ഓലപ്പുരമേയന്നുത്.

ഒരു കരിങ്കാളിക്ക് മൂന്നു മുലയും തീനാവും-    അടുപ്പ്.

ഒരു മുറി തേങ്ങകൊണ്ട് നാടാകെ കല്യാണം-   പൂര്‍ണ്ണചന്ദ്രനും നിലാവും.